Black Box by Natalia Samoilova

Photography & Art Direction  Natalia Samoilova @samoilova_net Makeup Maria Kraskovskaya @mariakraskovskaya Hair Anna Portkova @annaportkova Stylist Nastya Ermak @ermak.nastya…