365 Views |  Like

Black Box by Natalia Samoilova

Photography & Art Direction  Natalia Samoilova @samoilova_net

Makeup Maria Kraskovskaya @mariakraskovskaya

Hair Anna Portkova @annaportkova

Stylist Nastya Ermak @ermak.nastya

Model Helena Kadyrova | Nagorny Model Management @nagornymodels

Design Brieona Cornelius @brieonacornelius